fbpx
Maja Kvrgić Employer Branding Specialist
Date: June 12, 2023 SUBSCRIBE
media alert

NORDEUS & RAF OPEN A CLASSROOM DEDICATED TO GAME DEVELOPMENT

In cooperation with the Faculty of Computer Sciences (RAF), Nordeus has opened RAF Game Dev Club- a classroom dedicated to game development. In order to support education, a dedicated space and donated equipment will enable RAF students  to practically apply the knowledge and skills learned during the lectures and develop their interests and talents within one of the fastest growing industries in the world.

The idea behind RAF Game Dev Club is to encourage students passionate about game development to make the first career steps in the gaming industry, and to support them in the further development of their technical skills.

Game development is a multidisciplinary process that allows young talents, in addition to the knowledge of the core disciplines in gaming, to acquire numerous other skills such as creative thinking, problem solving, and fostering teamwork, as well as many others. 

“We are especially glad that the idea for the classroom came directly from students interested in gaming. Self-initiative and entrepreneurial mindset are the values ​​on which Nordeus was founded, and we wanted to encourage them in talented students passionate about making games. All interested students of the Faculty of Computer Sciences  now have a multidisciplinary space where their creativity will come to the fore. This is only the beginning of our close cooperation with RAF in both Game Dev Club and lectures where our employees will share knowledge and experience from their fields. Our goal is to showcase students everything that gaming has to offer, as well as to enable them to apply their knowledge in some of the positions and opportunities that the video game industry has to offer”,  said Miloš Milošević, Director of Engineering, Football Engine, R&D and Core Systems at Nordeus, at the official opening of the RAF Game Dev Club. 

More than 100 students have gone through the RAF Game Dev club so far, out of which 30 are currently active. It is expected in the upcoming period that 50 students will have the opportunity to participate in both curricular and extracurricular activities related to the Game Dev Club. State-of-the-art work equipment will be used, not only by students involved in game development, but for other types of practical work for all students of the Faculty of Computer Sciences.

“It is our pleasure to support the students’ initiative to establish a Game Development Club. From the very beginning, the interest of the students was great. Now, after a year and a half, thanks to a donation from Nordeus, it is getting a modern classroom where students can realize their ideas and show creativity by using modern computer equipment. The plan is to involve colleagues from Nordeus in the Game Dev Club, who will share practical knowledge from this promising industry. In this way, we achieve the common goal of getting students interested in the gaming industry and support them to turn their hobby into a job they love, as the RAF graduates employed at Nordeus are already doing. We are glad that Nordeus recognized the importance of supporting such an initiative at RAF, and it is especially important to us that through the support of the company, a message is being sent to academic institutions to young people that higher education is the right path for a career in the IT industry. We hope that a new globally successful video game will be born in the RAF Game Dev Club.” – added Prof. Dr. Bojana Dimić Surla, dean of the Faculty of Computer Sciences.

The data confirms the importance of the creative industry in Serbia as well as all the opportunities it has to offer. According to the yearly report of the Serbian Gaming Association from 2022, over 2,500 employees work in 140 studios in the local gaming industry, while the 15 largest companies generate more than 150 million euros in revenue.

This is Nordeus’ second donation to the faculty in Serbia in the last 9 months. Apart from the cooperation with the Faculty of Computer Sciences, the long-standing cooperation between Faculty of Electrical Engineering (ETF) and Nordeus has been renewed last year at the welcome ceremony for the eighteenth generation of the Software Engineering students. On that occasion, Nordeus donated eighty computers and monitors and thus equipped two laboratories at ETF.

In addition to supporting young talents through donations, programs at the local faculties and within the community, Nordeus founded the Nordeus Foundation in 2021 with the aim of helping children and young people acquire skills and knowledge through supporting education and developing a stimulating and creative environment.

For more info:

Nordeus:
Website: https://nordeus.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nordeus/
Instagram: https://www.instagram.com/lifeatnordeus/?hl=en
Facebook: https://www.facebook.com/nordeus/ 

Računarski fakultet Univerziteta u Beograd:
Website: https://raf.edu.rs/
LinkedIn: https://rs.linkedin.com/school/racunarski-fakultet/
Instagram: https://www.instagram.com/racunarskifakultet/
Facebook: https://www.facebook.com/BeogradRAF/

SERBIAN:

“Nordeus i RAF otvorili učionicu posvećenu razvoju igara”

Kompanija Nordeus je u saradnji sa Računarskim fakultetom  otvorila učionicu za razvoj video igara pod nazivom RAF Game Dev Club. U  cilju podrške obrazovanju, poseban prostor i donirana oprema će omogućiti studentima fakulteta da na praktičan način primene znanje i veštine naučene u sklopu nastave i razvijaju svoja interesovanja i talente u okviru jedne od najbrže rastućih industrija na svetu

Ideja otvaranja RAF Game Dev kluba je da se studenti zainteresovani za razvoj igara ohrabre da naprave prve karijerne korake u industriji video igara, i da im upravo rad u ovom prostoru pruži podršku u daljem razvoju tehničkih veština. 

Razvoj video igara predstavlja multidisciplinaran proces koji omogućava mladima da, osim znanja glavnih disciplina u gejmingu,  steknu brojne druge veštine i znanja kao što su kreativno razmišljanje, rešavanje problema kao i negovanje timskog rada, ali i ostalih

“Posebno nam je drago što je ideja za sekciju došla upravo od  studenata koji su zainteresovani za gejming. Samoinicijativnost i preduzetnički duh su vrednosti na kojima je nastao i Nordeus, te smo želeli da ih podržimo i kod mladih talentovanih studenata pasioniranih za pravljenje igara. Svim zainteresovani studenti Računarskog fakulteta sada imaju multidisciplinarni prostor gde će njihova kreativnost doći do izražaja. Ovo je samo deo  uske saradnje sa Računarskim fakultetom, kako u sklopu ove sekcije tako i na samim predavanjima gde će naši zaposleni deliti znanja i iskustva iz svojih oblasti. Cilj nam je da im približimo sve što gejming ima da ponudi kao i da im omogućimo da se praktično oprobaju u nekim od pozicija i prilika koje industrija video igara pruža. ”,  izjavio je Miloš Milošević, Direktor inženjeringa u Nordeusu, na svečanom otvaranju RAF Game Dev kluba na Računarskom fakultetu. 

Kroz RAF Game Dev klub je do sada prošlo više od 100 studenata, aktivnih je trenutno oko 30, dok se u narednom periodu očekuje da će 50 studenata imati prilike da učestvuje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima koje su povezane sa sekcijom. Najsavremenija oprema za rad biće od značaja, ne samo studentima koji se bave razvojem igara, već će biti na raspolaganju za ostale vrste praktičnog rada svim studenata Računarskog fakulteta.

“Bilo nam je zadovoljstvo da podržimo inicijativu studenata za osnivanje sekcije za razvoj video igara. Od samog osnivanja sekcije, interesovanje studenata je bilo  veliko. Sada, nakon godinu i po dana, zahvaljujući donaciji kompanije Nordeus, sekcija dobija modernu laboratoriju u kojoj studenti mogu da realizuju svoje ideje i ispolje kreativnost korišćenjem vrhunske računarske opreme.  Plan je da se u rad sekcije uključe i kolege iz Nordeusa, koje će studentima preneti praktična znanja iz ove perspektivne industrije. Na taj način ostvarujemo zajednički cilj da se studenti zainteresuju za industriju video igara i da svoj hobi pretvore u posao koji vole, kao što to već čine diplomci RAF-a zaposleni u Nordeusu. Drago nam je da je Nordeus prepoznao značaj razvoja ovakve sekcije na fakultetu, a posebno nam je bitno što se kroz podršku kompanija akademskim institucijama šalje poruka mladim ljudima da je visoko obrazovanje pravi put za karijeru u IT industriji. Nadamo se da će se u RAF Game Dev Clubu začeti neka nova svetski poznata video igrica.”- dodala je prof. dr Bojana Dimić Surla, dekanka Računarskog fakulteta.

Podaci potvrđuju značaj kreativne industrije u Srbiji kao i sve prilike koja ona ima da ponudi. Prema godišnjem izveštaju Srpske gejming asocijacije iz 2022. godine, u lokalnoj gejming industriji radi preko 2500 zaposlenih u sklopu 140 studija, dok 15 najvećih kompanija prihoduje više od 150 miliona evra.

Ovo je druga donacija fakultetima u  poslednjih devet meseci koju je sprovela kompanija Nordeus. Pored saradnje sa Računarskim fakultetom, dugogodišnja saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu je obnovljena prošle godine na svečanom prijemu osamnaeste generacije studenata Softverskog inženjerstva. Tim povodom Nordeus je donirao osamdeset računara i monitora i time opremio dve laboratorije na ETF-u. 

Pored pružanja podrške mladim talentima kroz donacije, programe na fakultetima i u sklopu zajednice, Nordeus je 2021. godine  osnovao Nordeus fondaciju sa ciljem da pomogne deci i mladima da steknu savremene veštine i znanja kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja. 

O Nordeusu

Nordeus je mobilna gejming kompanija iz Beograda i jedan od najprivlačnijih poslodavaca u Srbiji. Njihova igra Top Eleven – Be a Football Manager, najuspešnija je mobilna football manager igra na svetu koja trenutno broji 260 miliona registrovaniih korisnika. Podstaknuti svojim snom o stvaranju takmičarskih igara, omogućavaju milionima ljudi širom sveta da postanu šampioni. Nordeus je u junu 2021. godine postao deo Take-Two Software Interactive porodice, jedne od najinovativnijih i najkreativnijih grupa kompanija u industriji zabave. U Nordeusu danas radi preko 200 zaposlenih iz celog sveta. 

O RAF-u

Računarski fakultet u Beogradu je visokoškolska ustanova čija je misija da studentima obezbedi vrhunsko obrazovanje u oblasti računarstva kroz održavanje visokog nivoa kvaliteta studija i stalno inoviranje nastavnih sadržaja sa fokusom na praktična znanja. Osnovan je pre 20 godina kao prvi privatni fakultet koji se bavi edukacijom isključivo u oblasti računarstva. RAF danas ima 13 akreditovanih studijskih programa koji obuhvataju oblasti računarskih nauka, računarskog inženjerstva, informacionih tehnologija i multimedijalnog dizajna.  Računarski fakultet ostvaruje saradnju sa privredom kroz stipendiranje studenata, donacije, gostujuća predavanja, realizaciju studentskih praksi i takmičenja.

Za više informacija:

Nordeus:
Vebsajt: https://nordeus.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nordeus/
Instagram: https://www.instagram.com/lifeatnordeus/?hl=en
Fejsbuk: https://www.facebook.com/nordeus/

Računarski fakultet Univerziteta u Beograd:
Vebsajt: https://raf.edu.rs/
LinkedIn: https://rs.linkedin.com/school/racunarski-fakultet/
Instagram: https://www.instagram.com/racunarskifakultet/
Fejsbuk: https://www.facebook.com/BeogradRAF/

    SUBSCRIBE

    CATEGORIES